Belastingen
De gemeentelijke fiscaliteit bestaat uit twee grote categoriŽn:

. de aanvullende gemeentebelastingen en
. de eigenlijke gemeentebelastingen

De aanvullende gemeentebelastingen zijn verbonden met de Staats- of Gewestbelastingen. De gemeente Zonhoven heft volgende aanvullende belastingen:


  • De aanvullende belasting op de personenbelasting
    Het percentage bedraagt 8%. De berekening, de inning en de doorstorting naar de gemeentekas gebeurt door de administratie van de directe belastingen.

  • De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
    De gemeentelijke opcentiemen bedragen 1350. Dit wil zeggen een aanvullende belasting van 15 maal het aandeel van het Vlaams Gewest.

  • De gemeentelijke opdeciem op de verkeersbelasting
    In het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen is een ambtshalve heffing van een opdeciem voorzien ten voordele van de gemeente.Daarnaast heft de gemeente Zonhoven een aantal eigenlijke belastingen die ze zelf int. Hier volgt een overzicht:

huisvuil
opslagplaatsen
huisvuilzakken, recipiŽnten
oude autobanden
abonnement op raadvergaderingen
inbeslagname voertuigen
reclameborden
afgevoerde bib-boeken
isomo-inzameling
afgifte van uittreksels
kermissen
benzine-, olie- en persluchtpompen
klein chemisch afval
schroot
bibliotheek
leurhandel
sluikstorten
drankslijterij
markten
speciale handelsuitbatins
drijfkracht
motoren
verspreiden van reclame
gemeentegrond
woordenboek
glasbakken
openbare hygiŽne
Zonhovenaar
huisnummers
opgravingen