Huisartsen
centraal oproepnummer : 012-23 10 10

De wachtdienst begint op zaterdagmorgen om 08.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 08.00 uur.