EEN RAMING VAN UW PENSIOEN AANVRAGEN...HOE?

decoratie
U kunt een raming vragen van het bedrag van uw toekomstig pensioen, berekend op basis van de officiŽle gegevens, tot op de leeftijd waarop u uw pensioen wenst te nemen.

De Rijksdienst voor Pensioenen verricht ramingen van toekomstige rustpensioenen, op voorwaarde echter dat de aanvrager de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Er worden eveneens ramingen verricht voor toekomstige rustpensioenen als uit de echt gescheiden echtgenoot, op voorwaarde dat de echtscheiding in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Voor de aanvraagformulieren van een raming kunt u terecht bij uw stadsbestuur
(dienst sociale zaken).


decoratie Automatische pensioenraming
decoratie Elke werknemer die 55 jaar is, krijgt vanaf 2006 automatisch een brief in de bus met een raming van het pensioen waar hij of zij recht op zal hebben. De regering wil daarmee mensen meer bewust maken van wat het opbrengt om aan het werk te blijven.
Nu al bestaat de mogelijkheid om persoonlijk een raming aan te vragen, maar de pensioendiensten willen nog verder gaan.
Het automatische systeem wordt geleidelijk ook ingevoerd voor zelfstandigen, ambtenaren en wie geen 55 is. Het is de bedoeling dat in de toekomst iedereen vanaf 45 jaar een dergelijke pensioenraming krijgt.decoratie WILT U WETEN HOE UW TOEKOMSTIG PENSIOEN ERUIT ZAL ZIEN?

BEREKEN HET HIER.
decoratie Ken uw pensioen