PENSIOEN AANVRAGEN...HOE?

decoratie
Wenst u spoedig met pensioen te gaan? Dan zal volgende informatie u zeker interesseren!
We geven u enige informatie en melden u welke documenten u best meebrengt als u uw aanvraag komt doen.
U kunt eveneens een raming van uw pensioen vragen. Deze aanvraag mag 5 jaar voor de leeftijd waarop het recht op het rustpensioen ingaat, worden ingediend. De nodige formulieren hiervoor kan je bekomen bij het stadsbestuur, de Rijksdienst voor pensioenen, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en de Administratie der pensioenen bij het Ministerie van financiŽn.
decoratie
decoratie GERECHTIGDEN
decoratie Als u werknemer was in BelgiŽ of in het buitenland voor een in BelgiŽ gevestigde werkgever in de privťsector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld , kunt u in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. Vanzelfsprekend moeten op die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.
decoratie INGANGSDATUM VAN HET PENSIOEN
decoratie A. GEWONE PENSIOENLEEFTIJD

Zowel mannen als vrouwen op 65 jaar
Het pensioen gaat ten vroegste in op de eerste van de maand volgend op de maand van de verjaardag.

B. VERVROEGDE INGANGSDATUM

Alleen werknemers die een toereikende loopbaan hebben kunnen vervroegd met pensioen gaan, dwz ten vroegste in de maand volgend op hun 60ste verjaardag.

De loopbaan vereist om het recht op het vervroegd pensioen te openen is de volgende:

35 jaar is vereist vanaf 1 januari 2005
decoratie AANVRAAG VAN HET PENSIOEN
decoratie
decoratie Behalve uitzonderlijke gevallen moet het werknemerspensioen altijd worden aangevraagd.
Uw aanvraag moet u bij voorkeur indienen bij het stadsbestuur van uw hoofdverblijfplaats, dat over alle nodige documenten beschikt.

Bent u niet in de mogelijkheid zelf een aanvraag in te dienen, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen . De persoon die u vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn en houder van een volmacht die bij de aanvraag wordt gevoegd.
Het stadsbestuur geeft u een ontvangstbewijs en verzendt het formulier naar de Rijksdienst voor pensioenen of in het geval van zelfstandigen naar RSVZ.

Ook voor de aanvraag van het OVERLEVINGSPENSIOEN en de aanvraag van de INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN moet je terecht bij het stadsbestuur.

Voor de aanvraag van het pensioen (werknemer of zelfstandige), het overlevingspensioen, de inkomensgarantie voor ouderen of een raming van je toekomstig pensioen moet je terecht bij:

SOCIAAL HUIS BORGLOON
Administratief centrum
Speelhof 10
3840 Borgloon
Telefoon: 012 - 673 695
decoratie WELKE DOCUMENTEN EN GEGEVENS MOET IK MEEBRENGEN?
decoratie
decoratie A. AANVRAAG RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN WERKNEMER
  Identiteitskaart


B. AANVRAAG PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE
  Identiteitskaart
  Identiteitsgegevens partner of ex-partner(s)
  Gegevens betreffende de loopbaan van u en uw partner en (evtl ex-partner(s))
  = de jaren dat u gewerkt hebt.
  Gegevens indien u in het buitenland gewerkt heeft
  Voor de mannen: datum eventuele militaire dienst


Bijkomend: indien u of uw partner en (eventueel ex-partner(s)) een ander Belgisch of buitenlands voordeel geniet (vb. invaliditeitsuitkering)
  Benaming en adres van de instelling die het voordeel betaalt
  Aard van het voordeel
  Het dossiernummer
  Bedrag
  Bankuittreksel met dit bedrag op of ander bewijs

decoratie VOOR MEER INFORMATIE
decoratie Voor meer informatie kan je ook terecht bij:

RVP
Dienst controle
Zuidertoren
1060 Brussel
Tel. 02 - 5293002
Gratis groene lijn: 0800 - 50246

GEWESTELIJK BUREAU
Ridder Portmansstraat 16
3500 Hasselt
Tel. 011 - 301270
decoratie GO
decoratie RSVZ
Jan Jacobsplein 6
1000 BRUSSEL
Tel. 0800 50246

GEWESTELIJK BUREAU
Leopoldplein 16/5 derde verdiep
3500 Hasselt
Tel. 011 854811
decoratie GO TO


INFORMATIE?


Voor meer informatie kan je terecht op volgend telefoonnummer:
012 673 695

Stedelijke dienst sociale zaken