WERKGROEP BORGLOON PREVENTIEF GEZOND

Verslag werkgroep Borgloon Preventief Gezond van dinsdag 30 september 2008
Aanwezig:

  • Dhr. J. Sente (schepen van gezondheidspreventie)
  • Mevr. I. Moens (OCMW afgevaardigde)
  • Mevr. C. Geunis (KAV Jesseren)
  • Mevr. R. Vandeweert (Logo Zuid-Limburg)
  • Dhr. D. Vandersmissen (Dienst Sociale zaken)

Verontschuldigd: Greet Baldewijns, Voets Liliane, De Bambi's


Verslag:
1. Goedkeuring verslag dd. 4/3/2008

Het verslag wordt besproken. Er worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag van 4/3/2008 wordt goedgekeurd.
2. Baarmoederhalskanker

Dit punt werd ook vorige vergadering besproken maar werd uitgesteld omdat Ruth niet aanwezig was.
Het stadsbestuur heeft hierover een schrijven ontvangen van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw.
Zij vragen aan het bestuur om tussen te komen in het door de ouders van 12 tot 15 jarigen te betalen remgeld bij de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

De Limburgse LOGO-equipe meent dat dit geen taak is van een gemeentebestuur:
  • Het nu reeds overzichtelijke terugbetalingswoud zou door geïsoleerde gemeentelijke initiatieven alleen nog meer versnipperd worden.
  • Financiële tegemoetkomingen scheppen precendenten: er komen op korte termijn nog vele nieuwe vaccins op de markt, lijst daarom duidelijk de criteria op waarop het gemeentebestuur zich baseert om voor het ene wel en het andere niet financieel bij te springen.
  • Onkosten van medicatie/vaccins komen niet in aanmerking voor betoelaging via provinciale subsidies
  • HPV-vaccinatie is niet het enige middel in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Screening met een driejaarlijks uitstrijkje tussen 25 en 64 jaar blijft de basisinterventie, goedkoop en zeker. Het blijft belangrijk dit te vermelden in alle communicatie rond deze materie.

Welke acties kunnen we ondernemen?
- Een artikel in de gemeentelijke Nieuwsbrief
- Folders en een affiche aan de huisartsen met een schrijven waarin gevraagd wordt om dit thema aan te kaarten bij patiënten van 12 tot 15 jaar.
- Eventueel een brief en folder aan alle 12 tot 15 jarige meisjes vanuit het gemeentebestuur. Hierover wordt wel eerst de mening gevraagd van de huisartsenkring.

3. Kom op tegen kanker (plantjesweekend

Dit jaar hebben we het verkocht aantal plantjes verdubbeld. Dit door de inzet van vooral de dames van de Ridders van de Ceuleman. Zij hebben zich geëngageerd om ook volgend jaar mee te werken en de actie nog uit te breiden.
Resultaten:
Wie?Aantal
Personeel45
OCMW8
KVLV Kerniel40
Ziekenzorg Gors-Opleeuw20
Dans en showgroep Ridders van Ceuleman40
KVLV Haren Bommershoven80
Vrije Basisschool Hoepertingen41
Zangkoor Jubilate20
Voedingswinkel Neven30
Eurodrink3
Dames Ridders van de CeulemanVerkoop
Aan Clerinx40
Ledenfeest carnaval22
Aan Aldi40
Aan GB58
Wijnfeesten198
Individuele gift10
Totaal695
--x € 5
--€ 3475
4. Tai Chi

Stand van zaken: we hebben momenteel in Borgloon 2 initiatiecursussen van telkens 10 lessen georganiseerd. Eén voor de seniorenbonden en één voor de individuele senior van Borgloon. Beide cursussen waren een succes. Er werd gevraagd aan de sportdienst om de laatste cursus verder te zetten. Ruth informeert naar de eventuele prijs hiervan.

Laatste lessenreeks:
Aantal deelnemers: 12
Deelnameprijs per les: € 1

5. Borstkankerscreening: interactieve tentoonstelling

Er wordt een interactieve tentoonstelling met foto's van Lieve Blancquaert georganiseerd.
Data:
* 6 - 30 januari in het Provinciehuis te Hasselt
* 2 - 29 april in de Provinciale Bibliotheek
In de loop van de maand oktober 2009 in het ziekenhuis van Tongeren.
Deze tentoonstelling kan individueel of in groep bezocht worden. Een gids is mogelijk. Tevens worden er 3 avonden (Ladies @) georganiseerd.
° Maandag 19 januari 2009
Ladies@the cinema: onthaal met een drankje, rondleiding tentoonstelling, pauze met koffie en vlaai, filmvoorstelling Calender Girls.
° Zaterdag 11 april 2009
Ladies@the library: onthaal met een drankje, luistervinken: interview met Phara de Aguirre, rondleiding tentoonstelling, afsluiting met koffie en vlaai.
° Zaterdag 25 april 2009
Ladies@the city: onthaal met drankje, rondleiding tentoonstelling, gegidste wandeling 'Madammen op lekkernijentocht', aflsuiting met koffie en vlaai

Deze 3 activiteiten zijn niet gratis.
Beslissing van de vergadering: er wordt gevraagd aan het schepencollege om een gedeelte van dit deelnamegeld terug te betalen.
Reclame: Nieuwsbrief en aanschrijven van alle vrouwenverenigingen.
De individuele vrouwen kunnen inschrijven via de dienst Sociale Zaken.
Van deze activiteiten krijgen we nog een folder.
6. Wek van de geestelijke gezondheid: aankondiging filmweek

De Vlaamse Overheid lanceerde in 2006 de campagne ‘Fit in je hoofd – goed in je vel’. De campagne kadert binnen het Vlaams actieplan zelfmoordpreventie 2006 – 2010 en heeft als doel het versterken van de mentale draagkracht.
Omdat het erg belangrijk is dat mensen het ‘gewone dipje’, maar ook psychische problemen, leren (her)kennen en hiervoor oplossingen zoeken, organiseren zij voor het tweede jaar op rij de Limburgse Filmweek van de Geestelijke gezondheid. Aan de hand van laagdrempelige films ingeleid en nabesproken door experten, willen we geestelijke gezondheidsproblemen uit de taboesfeer halen. Daarnaast hebben we aandacht voor brede thematieken binnen de geestelijke gezondheid zoals rouwen en verlies, agressie binnen het gezin en zelfontplooiing. Tijdens de filmweek zelf zijn gespecialiseerde hulporganisaties met informatie en doorverwijsmogelijkheden aanwezig.
Lijstje van films:
Maandag 6 oktober ’08: Ben X (in Kinepolis)
Dinsdag 7 oktober ’08 : Knetter (in Kinepolis)
Woensdag 8 oktober ’08: Te Doy Mis Ojos (in Kinepolis)
Donderdag 9 oktober ’08: Donnie Darko (in Kinepolis)
Donderdag 9 oktober ’08: In America (in Utopolis Lommel)
Vrijdag 10 oktober ’08: A love song for Bobby Long (in Kinepolis)
Vrijdag 10 oktober ’08: Dialogue avec mon jardinier (in Utopolis Lommel)

7. Veilig thuis: organisator met spreker

Er werd vorige vergadering afgesproken om in het najaar een infoavond te organiseren over het thema ‘CO, een stille moordenaar in huis’.
De vergadering stelt zich de vraag of zo’n avond succes zou hebben in Borgloon. Misschien is het beter om dit voor de seniorenraad te organiseren.
Voorstel: dit zou kunnen op de jaarlijkse algemene vergadering van de seniorenadviesraad.
Dirk legt dit ter bespreking voor tijdens het volgende dagelijks bestuur.
Het zou dan wel pas in het voorjaar georganiseerd kunnen worden.

Deze sessies worden gegeven door het Rode Kruis voor € 70 per uur (verplaatsingskosten inbegrepen).

8. Varia

a. Limburg beweegt
In Borgloon werden 100 stappentellers verdeeld. Hiervan hebben 41 deelnemers zich geregistreerd en dus hun aantal stappen gemeld (41%). Er werden in Borgloon in totaal 6379297 stappen gezet.
De volledige resultaten werden door Dirk en Ruth voorgesteld aan de vergadering.
Korte samenvatting

Demografische kenmerken

GemeenteGem. LeeftijdGeslacht%Beroep%
Borgloon51,59M37Data ontbreken 17,07
--------V63Geen beroep41,46
----------------Staand beroep7,32
----------------Zittend beroep34,15
De totalen

De totalen voor Borgloon

GemeenteAantal deelnemersAantal stappentellersRatioAantal stappen
Borgloon4110041%6379297,00

Gemiddeld aantal stappen per dag per deelnemer
In Borgloon waren er over de volledige campagne 41 deelnemers voor de webregistratie, dit wil niet zeggen dat deze mensen iedere week registreerden. Als men dit vergelijkt met de hoeveelheid verspreide stappentellers (100), kan men concluderen dat 41% de weg naar het internet heeft gevonden. Deze mensen stapten in totaal 6 379 297 stappen bij elkaar. In bovenstaande tabel kan men zien hoe het deelnemersaantal fluctueert over de verschillende weken.
De totalen per week voor Borgloon

Gemeente-Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5
BorgloonAantal deelnemers2124231920
------Stappen per dag93359406777195506465
------Aantal stappen1372321158036612512331270188905189


De voorzitter sluit de vergadering om 21.00u