HERK-DE-STAD - LAGERE GRAAD ALGEMEEN BEELDENDE VORMING (=KINDERATELIER BEELD)

GROEP A
woensdag

van 13u30 tot 15u10
GROEP B
Woensdag
van 15u30 tot 17u10

GROEP O
donderdag van 16u00 tot 17u40

GROEP F
zaterdag van 09u00 tot 10u40